AdBlue (bij)vullen

AdBlue (bij)vullen

Autotechniek Niemeijer staat bekent om net dat beetje meer voor de klant. Bij ons kunt u ook terecht voor het vullen of bijvullen van uw auto met AdBlue. 

Waarom bestaat AdBlue?

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is een bron van luchtvervuiling en smog. Dieselvoertuigen hebben vanwege het motordesign in principe een relatief hoge NOx-emissie. Om dit terug te dringen legt Europese wetgeving sinds 2005 strenge eisen op aan de uitstoot van dieselvoertuigen. AdBlue helpt te voldoen aan de milieueisen. De naam is afgeleid van ‘Ad’ ('addition', oftewel toevoeging) en 'Blue', de blauwe kleur van het mengsel. 

Hoe werkt AdBlue?

Voordat uitlaatgassen het voertuig verlaten, wordt stikstofoxide in de SCR-katalysator opgeslagen. Op het moment dat er een vooraf bepaalde hoeveelheid stoffen in de katalysator is verzameld, wordt er vanuit een speciaal reservoir AdBlue geïnjecteerd. Het mengsel van gedemineraliseerd water en zuiver ureum zorgt onder invloed van temperatuur voor een chemische reactie. Bij deze chemische reactie worden stikstofoxiden afgebroken en omgevormd tot waterdamp en stikstof, die minder milieubelastend zijn.  

AdBlue bijvullen

Dieselvoertuigen die AdBlue gebruiken, hebben een indicator in het dashboard die aangeeft wanneer AdBlue bijgevuld moet worden. Voor personenauto's en busjes zijn er verpakkingen van 5 of 10 liter beschikbaar om AdBlue zelf bij te vullen. Doe dit nooit voordat het lampje brandt, want dan is er risico dat het reservoir te vol zit en dat heeft invloed op de samenstelling en kwaliteit. Op welke plek het reservoir bijgevuld moet worden verschilt per auto. Soms is dat achter de tankklep, maar soms ook onder de motorkap of in de kofferbak.

AdBlue kopen

Wij leveren AdBlue. Het is voor ons ook een kleine moeite uw auto met AdBlue bij te vullen.

AutoCrew auto in goede handen

Uw auto is bij AutoCrew in goede handen